ฟรี
  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

  • โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์
    969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

สมัครเรียนออนไลน์

แบบฟอร์ม จองโควต้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์ นครราชสีมา (เลขที่ใบอนุญาต สช6.005/2561)
เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน (NA)
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
รุ่น เปิดเรียน 9 มกราคม 2562 (รุ่นบุคคลทั่วไป รับผู้ที่จบ ม.3 มุ.6 ปวช ปวส ป.ตรี)
รุ่น เปิดเรียน19 มีนาคม 2562 (รุ่นพิเศษ สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับ ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น)

ที่นี่ แห่งเดียว!! ที่สอนและให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนปฎิบัติงานได้
เราเน้นสอนตัวต่อตัวโดยพยาบาลวิชาชีพจากหลากหลายสถาบัน

เรียนจบพร้อมบรรจุงานในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ (จบแล้วมีงานรองรับ 100 %)
(รายได้ 12,000 - 20,000 บาท)


สมัครเรียน/จองโควต้า